Home
>
Projects
>
EU Projects

EU Projects

EU finansavimo logo
naujos kartos Lietuva logo

5G-FARRO

(LT) UAB „Sensmetry“ kartu su UAB “Vilnius economics”, UAB “Rubedo sistemos” ir UAB “Visionary Analytics” įgyvendina Plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuojamą projektą „5G transporto priemonių ir jų spiečių rizikų bei resursų optimizavimo ir valdymo produkto kūrimas (5G-FARRO)“ (projekto kodas: 08-004-K-0040)
Projekto tikslas yra sukurti 5G transporto priemonių ir jų spiečių rizikų bei resursų optimizavimo ir valdymo produktą. Projekto metu vykdoma veikla - skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas. Šiuo projektu yra prisidedama prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ įgyvendinimo. Produktas bus naudojamas 5G transporto priemonių gyvavimo ciklo metu (nuo jų kūrimo iki eksploatavimo), siekiant didinti jų pridėtinę vertę ir konkurencingumą. Šio produkto panaudojimas padidins 5G transporto priemonių saugumą bei patikimumą, stebint transporto priemones nuotoliniu 5G ryšiu, kuriam yra reikalinga maža duomenų delsa, greitas didelio duomenų kiekio perdavimas, aukštas patikimumas ir tikslus lokacijos nustatymas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 07 10 iki 2025 12 31. 
Projekto vertė - 3 209 324,72 Eur, iš kurių 1 765 128,59 Eur yra finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis. 
Projekto vykdytojas: Vilnius economics, UAB.
Partneriai: Sensmetry, UAB, Rubedo sistemos, UAB ir Visionary Analytics, UAB.
EU funding logo
new generation Lithuania logo

5G-FARRO

(EN) UAB „Sensmetry“  together with UAB "Vilnius economics", UAB "Sensmetry", UAB "Rubedo sistemos", and UAB "Visionary Analytics" is implementing the project ‘5G vehicles and their Fleets Risk and Resource Optimization and Management System Development’  (5G -FARRO) funded by Lithuania’s Economic Recovery and Resilience Plan "New Generation Lithuania" (project code: 08-004-K-0040).
The project aims to develop a product, which is an integral part of a 5G transport system. Without this functionality, an efficient 5G transport system can neither be developed nor can it operate safely and reliably. The product is called 5G-FARRO which stands for 5G-enabled Fleet Availability, Risk and Resource Optimisation solution. 5G-FARRO is designed for the integrated risk management and automatic risk minimisation of 5G vehicles and vehicle fleets, including real-time automated control actions. It is also created for the continuous transport system optimisation in an integrated manner, improving both the engineering and the economic parts of the 5G transport system. The activities carried out during the project include the creation, testing, and development of digital technological solutions, the implementation of which requires a 5G connection. The developed 5G-FARRO product will be marketed as a one fully-integrated product.
The project implementation period: from 2023-07-10 to 2025-12-31.
The budget of the project is EUR 3,209,324.72, of which EUR 1,765,128.59 is funded by Lithuania’s Economic Recovery and Resilience Plan "New Generation Lithuania".
Project code - 08-004-K-0040.
Project implementer is Vilnius economics, UAB. Partners: Sensmetry, UAB, Rubedo sistemos, UAB and Visionary Analytics, UAB.
eu-projects-logo

Autonominių transporto priemonių valdymo sistemų saugumo analizės ir pagrindimo produktų kūrimas

Safety Analysis and Argumentation Products R&D for Autonomous Transportation systems

LT 2020 - 2022 m. UAB Sensmetry įgyvendino projektą „Autonominių transporto priemonių valdymo sistemų saugumo analizės ir pagrindimo produktų kūrimas”, iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo pagal įgyvendinimo priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas “. Projekto partneris - UAB „Trys trečiosios”.
Projektas finansuojamas kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją dalis.
Projekto tikslas - sukurti šiuo metu visoje pasaulinėje autonominio transporto (AT) rinkoje neegzistuojančius saugumo analizės ir pagrindimo įrankius, pagrįstus nauja moduliarios tikimybinės saugumo analizės metodologija. Šie įrankiai padės AT gamintojams užtikrinti jog jų produkcija atitinka 2022 metais įsigaliojančius SOTIF (ISO 21448) saugumo standarto reikalavimus.
EN During 2020 - 2022 UAB Sensmetry implemented a project “Safety Analysis and Argumentation Products R&D for Autonomous Transportation systems” co-financed by the European Regional Development Fund under the implementation measure “Promotion of Research, Experimental Development and Innovation”. Project partner - UAB „Trys trečiosios”.
The project is funded as part of the EU's response to the COVID-19 pandemic.
The aim of this project is through targeted R&D activities to develop prototypes of safety analysis and argumentation tools for autonomous transportation systems, based on a new modular probabilistic safety analysis methodology . These tools will help autonomous transportation companies meet the upcoming international safety standardization requirements.